იდეა აერთიანებს ადამიანებს !


მთავარი » 2014 » მაისი » 22 » ანკეტური გამოკითხვა

ანკეტური გამოკითხვა

2014 წლის 15–20 მაისში  სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევითი ცენტრის „მერმისი“ აქტივობით ქუთაისის სამეცნიერო კვლევით ბოტანიკურ ბაღში ჩატარდა ანკეტური გამოკითხვა.გამოკითხვაში სათანადი ყურადღება დაეთმო ბაღის ისტორიას, მცენარეთა ჯიშების მრავალფეროვნებას,სამეცნიერო შემოქმედებით და გასართობი ქმედების შესაძლებლობათა ანალიზს.

გამოკითხული იქნა სხვადასხვა ასაკის 152 მოქალაქე; რომელთაგან 30–წლამდე –იყო 48 გამოკითხული; 35 – წლამდე ასაკის –32 რესპოდენტი გამოიკითხა; 40 წლამდე გამოკითხული იქნა 29  რესპოდენტი; 20–წლამდე ასაკის 32 რესპოდენტი გამოიკითხა; 15–წლამდე ასაკის 11 რესპოდენტი იქნა გამოკითხული.

გამოკითხვის შედეგები წარედგინა სამეცნიერო ბოტანიკური ბაღის დირექციას.